Ovet PKP New Pendolino -juniin

Projekti Alstom PKP: 20 luotijunaa PKP:lle

  • EI15-luokan eurooppalaiset kansalliset vaatimukset täyttävä palonkestävyys
  • Materiaalit valittu UNI CEI 11170-3 -sertifikaatin vaaratason 4 vaatimusten mukaan
  • Yhteentoimivuus: täyttää monen EU-maan kansalliset vaatimukset
  • Standardin EN12663 luokan PII täyttävä rakenteellinen lujuus